Prohlášení o ochraně osobních údajů

KumanStav - úvod - obklady - dlažby

1. Všeobecná ustanovení

Společnost KumanStav, s. r. o. respektuje soukromí každého návštěvníka našich webových stránek. Následující informace se týkají typu dat shromažďovaných společností KumanStav, s. r. o. a způsobů jejich využití. KumanStav, s. r. o. shromažďuje, zpracovává a používá osobní údaje v souladu s příslušnou legislativou České republiky.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na internetové stránky jiných společností přístupné prostřednictvím odkazů na internetových stránkách společnosti KumanStav, s. r. o.

 

2. Sběr, využívání a zpracování osobních údajů

Společnost KumanStav, s. r. o. sbírá jen ty osobní údaje, ke jejichž zpracování a využívání dá uživatel KumanStav, s. r. o. svůj dobrovolný souhlas. Vyjádřením souhlasu uživatel zároveň projevuje souhlas s následujícími podmínkami zpracování osobních údajů:

Otevřením těchto internetových stránek se některé údaje uchovávají automaticky na našich serverech za účelem správy systému nebo pro účely statistiky a podpory. Tyto údaje zahrnují jméno poskytovatele připojení k internetu, vaši adresu internetového protokolu (IP), verzi softwaru vašeho prohlížeče, operační systém počítače, který používáte k přístupu na naše internetové stránky, internetové stránky, které používáte k tomu, abyste naše internetové stránky otevřeli. Tyto údaje mohou být využity k porozumění profilu uživatelů našich webových stránek, ale vždy bez použití jakýchkoli údajů vztahujících se na konkrétní osobu. Takové údaje se použijí, pouze pokud byly poskytnuty anonymně.

Jakékoliv změny týkající se těchto podmínek o ochraně osobních údajů zveřejníme na internetových stránkách společnosti KumanStav, s. r. o.

 

3. Bezpečnost

Společnost KumanStav, s. r. o. bude uchovávat vaše údaje v bezpečí a provede veškerá smysluplně dostupná preventivní opatření k zajištění údajů proti ztrátě, zneužití nebo pozměňování. Zaměstnanci a smluvní partneři společnosti KumanStav, s. r. o., kteří mají přístup k vašim údajům, aby vám mohli poskytovat služby jménem společnosti KumanStav, s. r. o., jsou smluvně zavázáni zachovávat mlčenlivost o těchto údajích a nesmějí je využívat k žádnému jinému účelu. V některých případech využíváme ke zpracování údajů aplikace třetích stran, které používají k ochraně osobních údajů stejný nebo vyšší standard jako ten popsaný v tomto dokumentu.

 

4. Cookies

Tato internetová stránka shromažďuje a uchovává údaje pro marketingové a optimalizační účely pomocí technologie společnosti Google a jiných. Tato data lze použít k vytvoření pseudonymních uživatelských profilů. Mohou být nastaveny cookies ve vašem prohlížeči.

Bez výslovného souhlasu našich uživatelů se údaje shromážděné pomocí technologie Google Analytics (a jiných) nepoužijí k identifikaci konkrétního návštěvníka a neshromažďují se spolu s jinými osobními údaji držitele pseudonymu.

Bližší informace o web trackingu naleznete v politice ochrany soukromí našeho poskytovatele: How Google uses data when you use our partners‘ sites or apps

 

5. Osoby zodpovědné za ochranu osobních údajů

Společnost KumanStav, s. r. o. zlikviduje uchovávané údaje po uplynutí doby stanovené zákonem, uděleným souhlasem nebo nebude-li je již potřebovat. Máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas ke zpracování nebo využívání vašich osobních údajů s účinky do budoucna. Pošlete e-mail na adresu info@kumanstav.sk nebo dopis na adresu KumanStav, s. r. o., Jarovnice 107, 082 63 Jarovnice.

 

6. Veřejný rejstřík zpracování

Osoba odpovědná za ochranu osobních údajů zpřístupňuje následující údaje:

(1) Jméno odpovědné společnosti: KumanStav, s. r. o.

(2) Osobně zodpovědný - vedení společnosti: Martin Marciňak - jednatel společnosti KumanStav, s. r. o.

(3) Adresa odpovědného provozu: Jarovnice 107, 082 63 Jarovnice, Slovenská republika.

(4) Zamýšlený účel shromažďování, zpracování nebo využívání údajů:

Předmětem činnosti společnosti je uskutečňování staveb a jejich změn, koupě zboží za účelem jeho prodeje konečnému spotřebiteli (maloobchod) nebo jiným provozovatelem živnosti (velkoobchod), nákladní silniční doprava prováděná vozidly s celkovou hmotností do 3,5 t včetně přípojného vozidla a čistící a úklidové služby.

(5) Popis skupin zúčastněných osob a příslušných údajů nebo kategorií údajů:

Data vztahující se na zákazníky, zaměstnance, uchazeče o zaměstnání, dodavatele a poskytovatele služeb – v míře potřebné pro splnění účelu uvedeného v bodě 6. (4).

(6) Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým mohou být údaje zpřístupněny / sděleny:

Orgány veřejné moci, zdravotní pojišťovny a jiné v případě existence příslušných právních předpisů, externí dodavatelé v souladu s §11 BDSG, externí poskytovatelé služeb, přidružené společnosti a interní oddělení pro splnění účelu uvedeného v bodě 6. (4). 

Exo Hosting, s.r.o. Radvanská 25, 974 05  Banská Bystrica

MI:SU Design, s.r.o. Prostějovská 115, 08001 Prešov

(7) Termín pravidelného výmazu dat:

Data se vymazávají po uplynutí zákonných lhůt. Data, na která se nevztahují uvedená ustanovení, se vymazávají, pokud přestane existovat účel uvedený v bodě 6. (4).

(8). Používání propojení na sociální sítě

Naše internetové stránky mohou obsahovat funkce propojení sociálních sítí Facebook, Instagram a Twitter. Související služby poskytují společnosti Facebook Inc., Instagram a Twitter Inc. (“poskytovatelé”).

Facebook provozuje společnost Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Přehled Facebook tlačítek a jejich vzhledu naleznete na: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Twitter provozuje společnost Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Přehled tlačítek Twitter a jejich vzhledu naleznete na: https://twitter.com/about/resources/buttons

Propojení poskytovateli prozradí, které z našich internetových stránek jste navštívili. Pokud jste při prohlížení našich stránek přihlášeni do svého uživatelského účtu na Facebooku nebo Twitteru, poskytovatel umí získat informace o vašich zájmech, tzn. informace, ke kterým máte přístup přes svůj uživatelský účet. Využívání kterýchkoli funkcí propojení (např. kliknutím tlačítka “Like”, zanecháním odkazu), budou i tyto informace přesunuty prohlížečem přímo poskytovateli k uchování.

Bližší informace o shromažďování a používání údajů společnostmi Facebook, LinkedIn nebo Twitter ao právech a dostupných možnostech ochrany vašeho soukromí v těchto případech naleznete v upozornění poskytovatele o ochraně údajů/soukromí:

Upozornění poskytovatele Facebook o ochraně údajů/soukromí:

http://www.facebook.com/policy.php

Upozornění poskytovatele Twitter o ochraně údajů/soukromí:

https://twitter.com/privacy

Chcete-li zabránit sociálním sítím Facebook nebo Twitter, aby vaši návštěvu našich stránek propojili s vaším uživatelským účtem, musíte se odhlásit z příslušného uživatelského účtu před vstoupením na naše stránky.

 

© 2022 Všechna práva vyhrazena pro KumanStav s.r.o.
Pokračujte výberom nastavení ochrany osobných údajov. Pre viac informácií si prečítajte naše zásady ochrany osobných údajov a zásady používania súborov cookies.